Het bijenproject Hassinkbrink voorlopig gestopt.

In 2013 is er in samenwerking met het Los Hoes een bijenproject gestart door imker Richard Belshof. Na een moeizaam verkregen toestemming werd er op een leeg stuk grond op de Greune een bijvriendelijk bloemenmengsel ingezaaid door de leerlingen van het Los Hoes.

Leerlingen actief betrokken

Op 17 juli 2013 werd op het erf Wissinkbrinkweg 52 de bijenstal officieel geopend.
De bijenstal voor 3 volkeren was een geschenk van de Akzo aan de wijkbewoners en was gebouwd door mensen uit de verslaafdenzorg Tactus.

De bijenstal

Een van de doelen van het bijenproject was om aan de leerlingen van het Los Hoes natuurvoorlichting te geven. En dat is ook gelukt. Met als tastbaar bewijs het potje honing dat mee naar huis werd gegeven. Een ander doel was de teruggang van de wilde bij en de honingbij te stoppen. Aan de oorzaken van die teruggang konden wij als wijkraad weinig doen, maar door het bijenproject hebben wij er voor gezorgd dat er gedurende 5 jaar in de wijk een kleine 150.000 extra bijen rondvlogen.
Eind 2017 eindigde door verkoop het gebruiksrecht van de grond aan de Wissinkbrinkweg.
Overleg met de nieuwe eigenaar leerde dat de bijenstal niet in zijn plannen konden worden ingepast. Omdat er op korte termijn geen andere locatie beschikbaar was heeft de wijkraad de bijenstal in bruikleen gegeven aan de bijenhouder die er enkele volkeren in had staan. Met die bruikleen overeenkomst is het bijenproject voor de wijkraad helaas ook voorlopig beeindigd.