Welkom bezoekers van de website Hassinkbrink.

Op deze website vind gegevens over de wijkraad, verkeer, groen in de wijk, onze projecten in heden en verleden, foto’s en een contactpagina.

Onder ACTUEEL ( zonder een onderwerp te kiezen ) vindt u :

  • BREM 5

De petitie die omwonenden bij de gemeente gaan indienen tegen de bouw van een omvangrijke zorg locatie vindt u onder https://petitie24.nl/s3436

In de petitie staan meerdere soorten bezwaren. In de eerste plaats zijn er de planologische bezwaren ( tegen bouwblok en bestemmingsplanwijziging). Daarnaast zijn er de sociaal maatschappelijke bezwaren zoals aantasting leefbaarheid en vrees voor overlast.

Zie verder bij Actueel (zonder een onderwerp te kiezen)

verkeer de verandering aan de Hengelosestraat met de aanleg van een rotonde. De aanleg was eerst gepland in begin 2021, maar wegens geldgebrek uitgesteld!!

Rotonde voorstel

groen in de wijk de voortgang bij de adoptie en omvorming van de beplanting in de wijk

Het prachtige Raapad

Jeu de Boules baan

De Jeu de Boules baan die feitelijk onbruikbaar was geworden door gebrek aan onderhoud is gerenoveerd. Er kan nu weer volop gespeeld worden.

Er zijn in december 2019 in totaal 20.000 bloembollen geplant.

– Onder Projecten vindt u informatie over de pogingen van de wijkraad om de overlast van de eikenprocessierups in 2020 zo veel mogelijk te beperken. Er zijn 30 nestkasten opgehangen waarbij door een wijkbewoonster de plek aangegeven heeft waar de meeste overlast was.

Nestkast van douglashout

In december 2019 zijn er ook 20.000 bloembollen geplant op meerdere plaatsen in de wijk