Welkom bezoekers van de website Hassinkbrink.

Op deze website vind gegevens over de wijkraad, verkeer, groen in de wijk, onze projecten in heden en verleden, foto’s en een contactpagina.

Onder ACTUEEL ( zonder een onderwerp te kiezen ) vindt u :

  • BREM 5

De petitie die omwonenden bij de gemeente heeft ingediend tegen de bouw van een omvangrijke zorg locatie vindt u onder https://petitie24.nl/s3436

In de petitie staan meerdere soorten bezwaren. In de eerste plaats zijn er de planologische bezwaren ( tegen bouwblok en bestemmingsplanwijziging). Daarnaast zijn er de sociaal maatschappelijke bezwaren zoals aantasting leefbaarheid en vrees voor overlast.

Zie verder bij Actueel (door een onderwerp te kiezen)

verkeer de verandering aan de Hengelosestraat met de aanleg van een rotonde. De aanleg was eerst gepland in begin 2021, maar wegens geldgebrek uitgesteld!!

Rotonde voorstel

groen in de wijk de voortgang bij de adoptie en omvorming van de beplanting in de wijk

Het prachtige Raapad

Jeu de Boules baan

De Jeu de Boules baan, die feitelijk onbruikbaar was geworden door gebrek aan onderhoud, is gerenoveerd. Er kan nu weer volop gespeeld worden.

Er zijn in december 2019 in totaal 20.000 bloembollen geplant. Ook in 2021 zullen bloembollen worden geplant. De bloemen van de bollen bevatten insecten die de eikenprocessierups op natuurlijke wijze bestrijden.

– Onder Projecten vindt u informatie over de pogingen van de wijkraad om de overlast van de eikenprocessierups in zo veel mogelijk te beperken. Er zijn inmiddels 45 nestkasten opgehangen ten behoeve van de kool- en pimpelmees waarbij door wijkbewoners de plek is aangegeven.

Nestkast van douglashout

Er zijn inmiddels in de wijk vele tienduizenden bollen geplant.