De Hengelosestraat is voor de bewoners van de wijk een belangrijke verkeersader.

Door het gereedkomen van de N18 is de Hengelosestraat drukker geworden.

Het verkeer van en naar de nieuwe op -en afrit Stepelerveld / Kolenbranderweg gaat via de Hengelosestraat.

Het probleem

• De Hengelosestraat heeft nogal wat bochten die het directe zicht op de oversteekplaatsen belemmeren / bemoeilijken.

• Er wordt structureel te hard gereden. Incidentele snelheidscontroles controles hebben geen effect en een flitspaal is niet mogelijk.

We hebben te maken met:

• leerlingen / kinderen die vanuit de Veldmaat naar obs Los Hoes gaan

• inwoners / kinderen die sporten in de Veldmaat of de sporthal

• kinderen die naar de Kameleon of het Assink gaan

Een werkgroepje van verontruste ouders en leden van de wijkraden Hassinkbrink en de Pas hebben het probleem in september 2016 bij de gemeente aangekaart.

Middels tellingen is eind 2018 vastgesteld dat de Hengelosestraat drukker is geworden.

Op 12 september 2019 heeft de gemeente de plannen toegelicht. Een deel van de oversteekplaatsen aan de Hengelosestraat is in 2023 veiliger gemaakt.

Het gaat om de volgende oversteekplaatsen:

►  bij de school naar de Greune t.h.v. het  Chinees restaurant komt een tussen geleider waardoor de kruising voor fietsers en wandelaars niet meer rechtstreeks is over te steken.

Deze oversteek is in 2023 gereed gekomen:

De kruising Veldmaterstraat / Hengelosestraat/ Raapad wordt beveiligd door de aanleg van een rotonde met vrijliggende fietspaden waarbij fietsers voorrang hebben. Onderstaand ontwerp is in 2023 gerealiseerd:

De T kruising met de Wiedenbroeksingel is redelijk overzichtelijk, maar de oversteek ligt onlogisch en er is geen tussenstopmogelijkheid voor fietsers.

De T kruising met de Kortenaerstraat die o.a. gebruikt wordt door de leerlingen van het Assink en de Kameleon is ronduit gevaarlijk. Het is een wonder dat daar tot nu toe nog geen ongelukken hebben plaatsgevonden. Er zijn ook nog geen voorstellen om deze kruising beter te beveiligen, hoewel bekend is dat de nieuwbouw van het Assink mogelijk bij de Kortenaerstraat zal komen. De wijkraad maakt zich grote zorgen.

De T kruising bij de Anemoon vraagt voor degenen die richting Hengelo willen geduld en een beetje geluk. De kruising is door de bocht in de Hengelosestraat zeer onoverzichtelijk. Er is geen tussenstop mogelijkheid voor fiets of automobilisten. Door ruimtegebrek is die ook moeilijk te realiseren.

De T kruising Raapad/Hengelosestraat/ Karel Doormanstraat is door de tussenstop mogelijkheid vanuit de wijk redelijke veilig. Gezien vanuit de Karel Doormanstraat is de kruising zeer onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Het op verzoek van de wijkraad De Pas plaatsen van een schrikhek, helpt niet erg. Er is echter vanuit het centrum een alternatief.

Veilige fietsverbinding met het centrum. In 2013 is er op verzoek van de inwoners n met een bijdrage van de wijkraad een voor fietsers veilige verbinding met het centrum gemaakt. Vanuit de wijk loopt de route via Gentiaan naar Goudsbloem. Bij de kastanjebomen het fietswandelpad op achter de huizen van Ridderspoor, vervolgens langs het gebouw van Flynth naar de rotonde, waar de fietsers voorrang hebben, richting Goorsestraat. Vanuit het centrum de Goorsestraat volgen en bij de rotonde langs Flynth, Ridderspoor, Goudsbloem en Gentiaan. Hoewel dit veilige alternatief al redelijk veel gebruikt wordt zou het mooi zijn als deze route voor kinderenstandaard wordt.