BREM 5

De omwonenden van de Brem gaan bij de gemeenteraad en het College van B&W een petitie indienen om GEEN medewerking te verlenen aan een bouwplan aan de Brem 5

Op die locatie willen twee ondernemers een omvangrijk gebouw realiseren waarin 20 cliƫnten moeten komen te wonen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking. Deze woonvorm van begeleid wonen zal worden beheerd door zorginstelling de Weerde uit Almelo. Cliƫnten zijn afkomstig uit heel Nederland. De gemiddelde woonduur is ca. 2 jaar.

U kunt de volledige petitie lezen en desgewenst ondersteunen in uw browser op internet via https://petitie24.nl/s3436

Ook de wijkraad heeft in een brief aan de gemeente haar zorgen geuit over de mogelijke aantasting van de leefbaarheid van dit deel van de wijk.

Er zijn planologische bezwaren zoals de omvang, de hoogte van het gebouw en de mogelijk verkorte wijziging van het huidige bestemmingsplan.

Daarnaast zijn er sociaal maatschappelijke bezwaren. Door de omvang van het gebouw zullen de bewoners verplicht buiten moeten roken, alsook bij warm weer buiten moeten verblijven. Daarnaast is er angst voor toenemend verkeer en geluidsoverlast bij ontremd gedrag. De vestging van zo’n zorginstelling verloopt weleens probleemloos, maar als dat niet het geval is zit de nu veilige, kinderrijke buurt met een onoplosbaar probleem. Het is niet aan de gemeente om sociale experimenten uit te voeren