In 2012 is er door de gemeente een Groenvisie ontwikkeld die als doel had te bezuinigen op onderhoudskosten. Die groenvisie kwam feitelijk neer op groenvernieling, want alle struiken en planten zouden verdwijnen en daarvoor in de plaats zou (goedkoop te maaien) gras komen.

Groenvernieling

Na overleg met de wijkraad kwam de idee naar voren om omwonenden het groen te laten adopteren en tenminste gedurende 3 jaar verantwoordelijk te maken voor het onderhoud. De gedachte erachter was ook dat daarmee de samenhang en samenhorigheid in de wijk zou worden bevorderd.

Druk overleg

Het is nu officieel beleid van de gemeente om groen door bewoners te laten adopteren. Wie ook nu nog interesse heeft om groen te adopteren moet een mail sturen naar gemeente@haaksbergen.nl onder vermelding van “groenadoptie”. U wordt dan door de gemeente uitgenodigd om uw plannen te bespreken.

De gemeente bekostigd de beplanting als er voldoende draagvlak is om dit met minimaal 3 bewoners te gaan doen voor minimaal 3 jaar. Het voordeel voor de gemeente is dat dat zij het onderhoud niet hoeven te doen: een echte win-win situatie.

De bewoners aan de Anemoon en de Klaproos zijn als een van de eersten begonnen met adopteren. Ook met andere groepen bewoners zijn afspraken gemaakt.

Samen sterk

Fase 1 van het Raapad werd uitgevoerd in 2018.
Op een door de wijkraad georganiseerde informatie avond in 2017 presenteerde ‘Haarman Tuinontwerp en Realisatie ’ een plan met vaste planten en heesters waarover iedereen enthousiast was.

Het uitgangspunt van alle vlakjes met beplanting is dat de beplanting snel de bodem bedekt en onderhoudsvriendelijk is en tegelijk een hoge sierwaarde heeft waarbij ook de biodiversiteit wordt bevorderd. Het gekozen mengsel van o.a herfstasters, perzikkruid, pluimhortensia’s, geraniums zorgt voor de gewenste lange bloeiperiode.

Met fase 2 is in 2019 gestart en intussen zijn andere buurtinitiatieven als in Dauwnetel, Boterbloem-Distel, Klaproos, Brem en Vingerhoedskruid van nieuwe beplanting voorzien. Het ziet er inderdaad prachtig uit mede doordat de vakken na het 1e jaar bijna geen onderhoud behoeven.

Als de vakken zich gaan sluiten bestaat het onderhoud hoofdzakelijk uit de voorjaarsbeurt met het afknippen en opruimen van dode afgestorven planten.

Met fase 3 wordt in 2020 gestart!

Wij roepen alle bewoners op om met nieuwe initiatieven naar de wijkraad of de gemeente te komen.

Er zijn nog wel enige zorgen over hoe het op lange termijn gaat. De adoptanten zijn een onderhoudsverplichting aangegaan voor 3 jaar, maar de wijkraad hoopt op een lang voortgezet onderhoud. Een probleempje is bijv. als er een of meer mensen afhaken, wie gaat ze dan aan die ‘verplichting’ herinneren?