De wijkraad bestaat uit een aantal bewoners van de wijk.

De doelstelling van de wijkraad is om de cultureel en maatschappelijke belangen van de inwoners van de wijk te behartigen.

De wijkraad houdt zich bezig met veiligheid, groen in de wijk, jeugd en verkeer.

Eenmaal per 2 maanden vergadert de wijkraad in de obs Los Hoes, Hassinghborg 16 te Haaksbergen

De vergaderdata voor 2023 zijn:
21 maart 2022
16 mei 2022
19 september 2022
21 november 2022

Bij de vergadering is ook een vertegenwoordiger van de gemeente en zo nodig de wijkagent aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en wij nodigen alle inwoners van de wijk uit om hun zegje te komen doen. Wie geïnteresseerd is in het werk van de wijkraad kan contact opnemen met de secretaris en / of een vergadering bijwonen.

Meldingen of klachten over het onderhoud van de openbare ruimte of andere zaken die overlast of gevaar kunnen opleveren, moet u doorgeven aan de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente telefoon 053 5734567 of

email: info@ haakbergen.nl