Buitenspeeldag Hassinkbrink
Al vele jaren organiseert de wijkraad Hassinkbrink met veel succes een buitenspeeldag. Dat gebeurt in principe altijd tegelijk met de landelijke buitenspeeldag begin juni op een woensdagmiddag.
Enkele leden van de wijkraad dragen zorg voor de organisatie. Er is een draaiboek voor ontwikkelt dat veel houvast geeft. Omdat het onmogelijk is om met een paar mensen een kindermeute in toom te houden, wordt hulp gevraagd aan ouders, want zonder die hulp redden wij het niet.
Erg blij zijn we ieder jaar ook met de ouders en vrijwilligers die helpen om de kinderen te schminken en uitdelen van fruit e.d.

Daarnaast krijgt de wijkraad hulp van de Fa.Timberland uit Almelo, die medewerkers aanbied om vrijwilligerswerk te doen onder werktijd. Zij bieden hulp bij de opbouw en weer opruimen van het terrein.
De buitenspeeldag werd in het begin gehouden op plantsoen Parnassia en is later verplaatst naar het grasveld bij Akelei.
De buitenspeeldag is ieder jaar een groot succes. Er doen bij goed weer wel 500 kinderen aan mee.
Er worden ieder jaar veel foto’s gemaakt, maar die mogen in het kader van de nieuwe privacywet niet zonder toestemming op internet worden gezet. Toch vind u een kleine impressie.