Het contactadres van de wijkraad is:

secretariaat@Hassinkbrink.nl of wijkraadhassinkbrink@gmail.com

Het postadres is: wijkraad Hassinkbrink Postbus 200 7480AB Haaksbergen

De wijkraad is op zoek naar inwoners van de wijk die het werk van de wijkraad willen ondersteunen