Het Ommetje Hassinkbrink
In het kader van een wandelnetwerk rond Haaksbergen kwam bij de wijkraad de gedachte op om ten noorden van de wijk een ommetje te ontwerpen. De gemeente heeft in het verleden de idee gehad dat er ten noorden van de wijk Hassinkbrink een nieuwe woonwijk de Wissinkbrink zou moeten komen.
Dit idee is inmiddels verlaten omdat er voor de uitbreiding van de woningvoorraad gekozen is inbreiding binnen de huidige kern Haaksbergen.
Door de financiƫle problemen van de gemeente is van de gronden van de Wissinkbrink nu nog maar een klein gedeelte van de gemeente. De in het gebied aanwezige panden zijn overgedragen aan particulieren die deze renoveren.
De rest van het gebied is nu in handen van de provinciale grondbank. De gronden zijn in principe bestemd voor boeren die vanwege Natura 2000 grond moeten inleveren.
In samenwerking met leerlingen van het groene Zone college in Almelo hebben leerlingen onder begeleiding van een van de wijkraadleden een ontwerp gemaakt voor een mogelijk ommetje.

Routevoorstel

De wijkraad heeft in december 2016 een brief gestuurd aan de provincie met het verzoek om bij de planning van mogelijke verplaatsingen, rekening te houden met deze wens.
Er is tot op heden nog geen antwoord gekomen. Uit informele contacten is inmiddels begrepen dat er niet zo grote kans is dat het ommetje gerealiseerd kan worden. Misschien zijn er mogelijkheden als de gemeente de gronden in de Wissinkbrink bouwrijp gaat maken voor nieuwbouw. Wij houden de vinger aan de pols.